שאלות ותשובות

קראו את השאלות והתשובות הנפוצות ביותר בהן נתקלנו בנושא צוואות.

מתי צוואה לא תקפה?

צוואה תקפה רק כאשר היא נערכה לפי הכללים המוגדרים בחוק הירושה. שם גם מציין באופן ברור מתי צוואה לא תקפה:

  • צוואה שנעשתה על ידי קטין או על ידי מי שהוכרז פסול-דין. שנעשתה בשעה שהמצווה לא יכול היה להבין לעומקה את טיבו של המסמך.
  • הוראת צוואה השוללת או מגבילה את זכות המצווה לשנותה או לבטלה.
  • צוואה שנעשתה מחמת אונס, איום, השפעה בלתי הוגנת, תחבולה או תרמית.
  • פגמים צורניים ופגמים מהותיים בהתאם לחוק הירושה.

איך כותבים צוואה?

קיימות ארבע דרכים מרכזיות לכתיבת צוואה, בהתאם לסעיף 18 לחוק הירושה.

  • כזו שנכתבה בכתב ידו של המצווה, ואשר נחתמה על ידו.
  • כאשר נחתמה בפני שני עדים.
  • בפני רשות, שופט, רשם הירושה, חבר של אחד מבתי הדין הדתיים או נוטריון.
  • בעל פה- שכיב מרע.

איך יודעים אם יש צוואה?

לעיתים, יורשיו של הנפטר כלל אינם יודעים אם הוא הותיר אחריו צוואה. אז עליהם לפתוח בהליך איתור, הכולל פנייה לרשם הירושה, על מנת לברר אם הופקדה אצלו על ידי המנוח. כמו כן, ניתן לפנות לעורך הדין של המנוח, ולברר עמו אם אכן ניסח עבורו צוואה.

מה ההבדל בין צו ירושה לצו קיום צוואה?

אם המנוח לא הותיר אחריו צוואה, יש צורך להוציא צו ירושה. צו הירושה מאפשר לחלק את עיזבונו של המנוח בין היורשים שלו על פי הדין. במובן זה, צו הירושה מבטא את הזכויות של היורשים החוקיים ועל חלקם על פי דין בעיזבון של המנוח.

לעומת זאת, אם המנוח כן היטיב להותיר אחריו צוואה, יש להוציא צו קיום צוואה. צו זה מאפשר לממש את חלוקת העיזבון.

כמה עולה לכתוב צוואה?

המחיר של עריכת צוואה רגילה נע בין 2,000 שקלים לבין 3,000 שקלים. אם מדובר בצוואה מורכבת, אשר כוללת היקף הוראות, פרטים ונכסים נרחב העלות עשויה להאמיר ולהגיע לסכומים גבוהים יותר. כמובן שכל מקרה נבחן לגופו, בכל הנוגע לקביעת מחיר הצוואה, ואין מקרה אחד דומה למשנהו.

איך מוצאים צוואה?

כיום, ניתן לאתר צוואות שהוגשו לרשם הירושה. במידה ולא נמצאה אצל רשם הירושה, יש לבצע חיפוש בביתו של המנוח ולנסות לאתר את הצוואה. אפשרות נוספת היא לקבל מידע מהקרובים למנוח בנוגע לאפשרות שהמנוח השאיר צוואה.

האם צוואה גוברת על מוטבים בפוליסה?

ככלל, צוואה אינה גוברת על מוטבים בפוליסה. ישנה אפשרות לציין בפוליסה שכל הכספים יעברו לקופת העזבון וזאת לפי סעיף 147, לחוק הירושה. "סכומים שיש לשלם עקב מותו של אדם על פי חוזה ביטוח, על פי חברות בקופת קצבה. או בקופת תגמולים על פי עילה דומה, אינם בכלל העזבון, זולת אם הותנה שהם מגיעים לעיזבון".

בית המשפט יידרש להכריע כאשר אין התאמה בין רצון המצווה לשמות המוטבים בפוליסה וכל מקרה יידון לגופו של עניין.

מה קורה אם אין צוואה?

אם המנוח לא השאיר אחריו צוואה, יחולו על העיזבון שלו הוראות חוק הירושה. בהתאם לחוק יוחלט מי יהיו היורשים של המנוח, וכיצד יחולק ביניהם העיזבון. החוק מחלק את עזבונו של המנוח לאחר פטירתו לפי ענפים. תחילה הקרובים לו ביותר וממשיך במעגלים לפי קרבה למנוח. על מנת לממש את הזכות לרשת במקרה כזה, יש להגיש בקשה לצו ירושה.

איך מתחלקת ירושה אם אין צוואה?

כאמור, כאשר לא קיימת צוואה למנוח, מחילים את הוראות חוק הירושה. חוק הירושה מורה על חלוקת עיזבון המנוח בחלקים שווים בין כל היורשים החוקיים שלו, על פי הדין. על פי רב, היורשים החוקיים הם הילדים של המנוח, ואף ילדיו מחוץ לנישואין. החוק אינו מתייחס לסטטוס טכני, אלא לקרבת דם.

היכן מפקידים צוואה?

אדם שערך צוואה רשאי להפקיד את צוואתו בידי הרשם לענייני ירושה.  הפקדה אצל הרשם לענייני ירושה מבטיחה כי המסמך יישמר בביטחון עד פטירת המצווה. וכן כי יפעלו על פיו לאחר מותו (אלא אם יקבע כי הצוואה אינה תקפה מסיבות המנויות בחוק). בנוסף, הפקדת על ידו היא ראיה לכך שהמצווה התכוון לכל הכתוב במסמך.

מה זה צו קיום צוואה?

על מנת שהצוואה תיכנס לתוקפה, ויהיה ניתן לחלק את עיזבונו של המנוח בין היורשים המצוינים בה. על היורשים להגיש לרשם לענייני ירושה "בקשה לצו קיום צוואה". הבקשה כרוכה בתשלום שתי אגרות.

יצוין כי כיום ניתן להגיש את הבקשה באופן מקוון, באתר הרשם לענייני ירושה. ואף הצו לקיום. עצמו מונפק בצורה דיגיטלית.

לא מצאתם תשובה? אל תהססו, שלחו לנו את שאלתכם. עורך דין ירון בן-שי ישמח לענות בהקדם האפשרי.

שאלות ותשובות