ירון בן-שי, משרד עורכי דין

שאלות ותשובות

צוואות

השאלות והתשובות הנפוצות ביותר בהן נתקלנו בנושא צוואות.

צוואה תקפה רק כאשר היא נערכה לפי הכללים המוגדרים בחוק הירושה. שם גם מציין באופן ברור מתי צוואה לא תקפה:

 • צוואה שנעשתה על ידי קטין או על ידי מי שהוכרז פסול-דין. שנעשתה בשעה שהמצווה לא יכול היה להבין לעומקה את טיבו של המסמך.
 • הוראת צוואה השוללת או מגבילה את זכות המצווה לשנותה או לבטלה.
 • צוואה שנעשתה מחמת אונס, איום, השפעה בלתי הוגנת, תחבולה או תרמית.
 • פגמים צורניים ופגמים מהותיים בהתאם לחוק הירושה.

קיימות ארבע דרכים מרכזיות לכתיבת צוואה, בהתאם לסעיף 18 לחוק הירושה.

 • כזו שנכתבה בכתב ידו של המצווה, ואשר נחתמה על ידו.
 • כאשר נחתמה בפני שני עדים.
 • בפני רשות, שופט, רשם הירושה, חבר של אחד מבתי הדין הדתיים או נוטריון.
 • בעל פה- שכיב מרע.

המחיר של עריכת צוואה רגילה נע בין 2,000 שקלים לבין 3,000 שקלים. אם מדובר בצוואה מורכבת, אשר כוללת היקף הוראות, פרטים ונכסים נרחב העלות עשויה להאמיר ולהגיע לסכומים גבוהים יותר. כמובן שכל מקרה נבחן לגופו, בכל הנוגע לקביעת מחיר הצוואה, ואין מקרה אחד דומה למשנהו. 

כיום, ניתן לאתר צוואות שהוגשו לרשם הירושה. במידה ולא נמצאה אצל רשם הירושה, יש לבצע חיפוש בביתו של המנוח ולנסות לאתר את הצוואה. אפשרות נוספת היא לקבל מידע מהקרובים למנוח בנוגע לאפשרות שהמנוח השאיר צוואה.

ככלל, צוואה אינה גוברת על מוטבים בפוליסה. ישנה אפשרות לציין בפוליסה שכל הכספים יעברו לקופת העזבון וזאת לפי סעיף 147, לחוק הירושה. "סכומים שיש לשלם עקב מותו של אדם על פי חוזה ביטוח, על פי חברות בקופת קצבה. או בקופת תגמולים על פי עילה דומה, אינם בכלל העזבון, זולת אם הותנה שהם מגיעים לעיזבון".

בית המשפט יידרש להכריע כאשר אין התאמה בין רצון המצווה לשמות המוטבים בפוליסה וכל מקרה יידון לגופו של עניין.

אם המנוח לא השאיר אחריו צוואה, יחולו על העיזבון שלו הוראות חוק הירושה. בהתאם לחוק יוחלט מי יהיו היורשים של המנוח, וכיצד יחולק ביניהם העיזבון. החוק מחלק את עזבונו של המנוח לאחר פטירתו לפי ענפים. תחילה הקרובים לו ביותר וממשיך במעגלים לפי קרבה למנוח. על מנת לממש את הזכות לרשת במקרה כזה, יש להגיש בקשה לצו ירושה.

כאמור, כאשר לא קיימת צוואה למנוח, מחילים את הוראות חוק הירושה. חוק הירושה מורה על חלוקת עיזבון המנוח בחלקים שווים בין כל היורשים החוקיים שלו, על פי הדין. על פי רב, היורשים החוקיים הם הילדים של המנוח, ואף ילדיו מחוץ לנישואין. החוק אינו מתייחס לסטטוס טכני, אלא לקרבת דם.

אדם שערך צוואה רשאי להפקיד את צוואתו בידי הרשם לענייני ירושה.  הפקדה אצל הרשם לענייני ירושה מבטיחה כי המסמך יישמר בביטחון עד פטירת המצווה. וכן כי יפעלו על פיו לאחר מותו (אלא אם יקבע כי הצוואה אינה תקפה מסיבות המנויות בחוק). בנוסף, הפקדת על ידו היא ראיה לכך שהמצווה התכוון לכל הכתוב במסמך.

על מנת שהצוואה תיכנס לתוקפה, ויהיה ניתן לחלק את עיזבונו של המנוח בין היורשים המצוינים בה. על היורשים להגיש לרשם לענייני ירושה "בקשה לצו קיום צוואה". הבקשה כרוכה בתשלום שתי אגרות.

יצוין כי כיום ניתן להגיש את הבקשה באופן מקוון, באתר הרשם לענייני ירושה. ואף הצו לקיום. עצמו מונפק בצורה דיגיטלית. 

ירושות

השאלות והתשובות הנפוצות ביותר בהן נתקלנו בנושא ירושה.

ירושה היא התהליך שבו נכסים, כספים, זכויות וחובות של אדם שנפטר עוברים ליורשיו. היא מתבצעת על פי ההוראות בצוואה או לפי חוק הירושה, אם אין צוואה.

לפי חוק, יורשים כוללים את בן/בת הזוג, ילדים, הורים ואחים של המנוח. אם אין צוואה, הירושה נעשית בהתאם לסדר קרבה משפחתית המוגדרת בחוק.

חובות המנוח מועברים ליורשים. יורשים צריכים לשלם את החובות מהעיזבון שירשו, אך לא יהיו אחראים לשלם יותר מערך העיזבון.

כן, יורש יכול לוותר על ירושה באמצעות הגשת הצהרת הסתלקות. על ההצהרה יש לחתום בפני עורך דין. בהצהרתו היורש מודיע כי הוא מוותר על זכויותיו ברכוש שהיה אמור לעבור אליו.

במקרה של מחלוקת על הירושה, יש לפנות לבית המשפט לענייני משפחה. זאת על מנת שזה יכריע במחלוקת.

ערך הנכסים לצורך ירושה נקבע על ידי שמאי מוסמך. ערך זה יכול להשפיע על חלוקת הנכסים בין כלל היורשים.

יפוי כוח מתמשך

השאלות והתשובות הנפוצות ביותר בהן נתקלנו בנושא ייפוי כוח מתמשך.

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר לאדם (ממנה). למנות מיופה כוח שיפעל בשמו במקרה שיאבד את יכולתו לנהל את ענייניו. המסמך מבטיח שהחלטות חשובות יוכלו להיעשות על ידי איש אמונו של הממנה. וזאת כאשר הממנה לא יוכל להחליט בעצמו.

ההבדל העיקרי הוא שייפוי כוח רגיל לא תקף ברגע שהממנה אינו יכול לקבל החלטות בעצמו. לעומת זאת, ייפוי כוח מתמשך ייכנס לתוקף במיוחד לצורך מקרה כזה.

ייפוי כוח מתמשך מאפשר לך לשמור על שליטה על חייך במקרה בו לא תוכל לעשות זאת עוד. מיופה הכוח יוכל לטפל בעניינים הקשורים לכספים לטיפול רפואי ולנושאים אישיים אחרים. וזאת במקרה שתאבד את היכולת לקבל החלטות בעצמך.

ייפוי כוח מתמשך מאפשר להעניק למיופה הכוח סמכויות בשלושה תחומים: אישי, רפואי וכספי. ניתן לייפות את כוחו של מיופה הכוח בתחום אחד או יותר. והכל בהתאם לצרכים ולרצונות שלכם.

כן. כל אדם בגיר וכשיר מנטלית יכול לערוך ייפוי כוח מתמשך, בתנאי שהוא מבין את משמעות המסמך וההשלכות שלו. רק עורך דין אשר הוסמך על ידי האפוטרופוס הכללי, משרד המשפטים יכול לערוך ייפוי כוח מתמשך.

לא.  ייפוי כוח מתמשך ייכנס לתוקף רק כאשר הממנה אינו יבין בדבר, איבד כושר הערכה ורק לאחר שמיופה הכוח ימציא מסמכים לאפוטרופוס הכללי, התומכים בבקשה כי הממנה אינו מבין בדבר.

נדרשות שתי פגישות עם עורך דין מוסמך מטעם האפוטרופוס הכללי לעריכת ייפוי כוח מתמשך. עליכם לבחור מיופה או מיופיי כוח. ובעזרת עורך דין מוסמך, לנסח הנחיות מקדימות. הנחיות האלה מפרטות את הרצונות והצרכים שלכם. עורך הדין מגיש את המסמכים לאפוטרופוס הכללי לאישור.

ראשית, הממנה יכול לבטל את ייפוי הכוח. ייפוי כוח מתמשך יכול להתבטל גם אם מיופה הכוח לא יהיה כשיר עוד לבצע את תפקידו. או במקרה בו תוגש עתירה לבית המשפט והוא יקבע שמיופה הכוח לא פועל לטובת הממנה.

ייפוי כוח מתמשך משפיע על הניהול הכלכלי והעניינים האישיים של הממנה. לכן יש לו השלכות משפטיות רבות. בין השאר זכות מיופה הכוח לפעול בשם הממנה ולקבל החלטות משמעותיות.

חשוב להגדיר במסמך ההנחיות המקדימות באופן ברור ומפורט את הסמכויות הניתנות למיופה הכוח. לוודא שההנחיות הן ברורות ומדויקות. ולהתחשב בכל השיקולים העתידיים שעשויים להשפיע על היכולת של המיופה לפעול לטובת הממנה.

ייפוי כוח מתמשך מאושר על ידי של האפוטרופוס הכללי. ייפוי הכוח המתמשך ייכנס לתוקף כאשר הממנה יוכרז כמי שאינו מבין בדבר. 

כיום ניתן לבצע שינויים בהנחיות המקדימות גם לאחר שייפוי הכוח הופקד באפוטרופוס הכללי. במקרה בו הממנה מעוניין לשנות או להחליף מיופה כוח עליו לערוך ייפוי כוח מתמשך חדש.

צוואה הדדית (צוואה זוגית)

השאלות והתשובות הנפוצות ביותר בהן נתקלנו בנושא צוואה הדדית (צוואה זוגית).

צוואה הדדית (זוגית) היא מסמך משפטי שבו שני בני זוג מסדירים את חלוקת רכושם לאחר מותם. תחילה, עובר הרכוש לזכותו של הצד הנותר בחיים כל הרכוש. לאחר לכתו של האחרון יחולק העזבון לפי לשון הצוואה שנקבעה בין שני בני הזוג.

צוואה רגילה מתייחסת לרצונות של אדם יחיד לגבי חלוקת נכסיו לאחר מותו. צוואה הדדית (זוגית) מורכבת מהוראות של שני בני זוג ומסדירה את חלוקת הנכסים של שניהם.

כן, ניתן לבטל צוואה הדדית גם לאחר מותו של אחד מבני הזוג, אולם במקרה זה, ביטול הצוואה יחייב את החזרת הכספים ו/או הנכסים שהתקבלו בעקבות קיום צו קיום הצוואה.

צוואה הדדית (זוגית) קובעת כי הילדים יירשו את הרכוש רק לאחר מות שני ההורים. (יורש אחר יורש)

יתרונותיה של צוואה הדדית כוללים את הבטחת התיאום בין רצונות שני בני הזוג. עריכת תכנון מס יעיל, והקטנת הסיכון למחלוקות משפחתיות לאחר מותם.

ניתן לשנות צוואה הדדית כל עוד שני בני הזוג בחיים, וזאת רק בהסכמת שניהם. אם צד אחד רוצה לבטל צוואה הדדית כשהצד השני עדיין בחיים, הוא יכול. עליו להודיע בכתב לצד השני כי הוא מודיע על ביטול הצוואה ההדדית.

אם אחד מבני הזוג נפטר ואין צוואה הדדית, חלוקת הנכסים תתבצע לפי חוק הירושה. כלומר, בן הזוג שנותר בחיים יהיה זכאי ל-50% מהרכוש של בן/בת הזוג שנפטרו. שאר הרכוש יתחלק שווה בשווה בין שאר היורשים החוקיים, לרוב, הילדים.

כמו כל צוואה, על מנת להבטיח את מימושה חשוב לערוך אותה על ידי עורך דין. יש לחתום עליה בנוכחות עדים ולשמור אותה במקום בטוח. כמו כן, מומלץ ליידע את בני המשפחה על קיומה או להפקידה אצל הרשם לענייני ירושה.

צוואה תקפה רק כאשר היא נערכה לפי הכללים המוגדרים בחוק הירושה. שם גם מציין באופן ברור מתי צוואה לא תקפה:

 • צוואה שנעשתה על ידי קטין או על ידי מי שהוכרז פסול-דין. שנעשתה בשעה שהמצווה לא יכול היה להבין לעומקה את טיבו של המסמך.
 • הוראת צוואה השוללת או מגבילה את זכות המצווה לשנותה או לבטלה.
 • צוואה שנעשתה מחמת אונס, איום, השפעה בלתי הוגנת, תחבולה או תרמית.
 • פגמים צורניים ופגמים מהותיים בהתאם לחוק הירושה.

קיימות ארבע דרכים מרכזיות לכתיבת צוואה, בהתאם לסעיף 18 לחוק הירושה.

 • כזו שנכתבה בכתב ידו של המצווה, ואשר נחתמה על ידו.
 • כאשר נחתמה בפני שני עדים.
 • בפני רשות, שופט, רשם הירושה, חבר של אחד מבתי הדין הדתיים או נוטריון.
 • בעל פה- שכיב מרע.

המחיר של עריכת צוואה רגילה נע בין 2,000 שקלים לבין 3,000 שקלים. אם מדובר בצוואה מורכבת, אשר כוללת היקף הוראות, פרטים ונכסים נרחב העלות עשויה להאמיר ולהגיע לסכומים גבוהים יותר. כמובן שכל מקרה נבחן לגופו, בכל הנוגע לקביעת מחיר הצוואה, ואין מקרה אחד דומה למשנהו. 

כיום, ניתן לאתר צוואות שהוגשו לרשם הירושה. במידה ולא נמצאה אצל רשם הירושה, יש לבצע חיפוש בביתו של המנוח ולנסות לאתר את הצוואה. אפשרות נוספת היא לקבל מידע מהקרובים למנוח בנוגע לאפשרות שהמנוח השאיר צוואה.

ככלל, צוואה אינה גוברת על מוטבים בפוליסה. ישנה אפשרות לציין בפוליסה שכל הכספים יעברו לקופת העזבון וזאת לפי סעיף 147, לחוק הירושה. "סכומים שיש לשלם עקב מותו של אדם על פי חוזה ביטוח, על פי חברות בקופת קצבה. או בקופת תגמולים על פי עילה דומה, אינם בכלל העזבון, זולת אם הותנה שהם מגיעים לעיזבון".

בית המשפט יידרש להכריע כאשר אין התאמה בין רצון המצווה לשמות המוטבים בפוליסה וכל מקרה יידון לגופו של עניין.

אם המנוח לא השאיר אחריו צוואה, יחולו על העיזבון שלו הוראות חוק הירושה. בהתאם לחוק יוחלט מי יהיו היורשים של המנוח, וכיצד יחולק ביניהם העיזבון. החוק מחלק את עזבונו של המנוח לאחר פטירתו לפי ענפים. תחילה הקרובים לו ביותר וממשיך במעגלים לפי קרבה למנוח. על מנת לממש את הזכות לרשת במקרה כזה, יש להגיש בקשה לצו ירושה.

כאמור, כאשר לא קיימת צוואה למנוח, מחילים את הוראות חוק הירושה. חוק הירושה מורה על חלוקת עיזבון המנוח בחלקים שווים בין כל היורשים החוקיים שלו, על פי הדין. על פי רב, היורשים החוקיים הם הילדים של המנוח, ואף ילדיו מחוץ לנישואין. החוק אינו מתייחס לסטטוס טכני, אלא לקרבת דם.

אדם שערך צוואה רשאי להפקיד את צוואתו בידי הרשם לענייני ירושה.  הפקדה אצל הרשם לענייני ירושה מבטיחה כי המסמך יישמר בביטחון עד פטירת המצווה. וכן כי יפעלו על פיו לאחר מותו (אלא אם יקבע כי הצוואה אינה תקפה מסיבות המנויות בחוק). בנוסף, הפקדת על ידו היא ראיה לכך שהמצווה התכוון לכל הכתוב במסמך.

על מנת שהצוואה תיכנס לתוקפה, ויהיה ניתן לחלק את עיזבונו של המנוח בין היורשים המצוינים בה. על היורשים להגיש לרשם לענייני ירושה "בקשה לצו קיום צוואה". הבקשה כרוכה בתשלום שתי אגרות.

יצוין כי כיום ניתן להגיש את הבקשה באופן מקוון, באתר הרשם לענייני ירושה. ואף הצו לקיום. עצמו מונפק בצורה דיגיטלית. 

ירון בן שי

לא מצאתם תשובה? אל תהססו, שלחו לנו את שאלתכם. עורך דין ירון בן-שי ישמח לענות בהקדם האפשרי.

לפניות השאירו פרטים:
דילוג לתוכן