ירון בן-שי, משרד עורכי דין

צוואה הדדית

מהי צוואה הדדית?

צוואה הדדית נעשית בין בני זוג, המעוניינים להסתמך האחד על צוואתו של השני ברצון ובהסכמה. היא נשענת על עיקרון ההדדיות וקובעת מה יקרה בעת מותו של אחד מהם. בשנת 2005 הוכנס תיקון 12 לחוק הירושה המסדיר עריכה, שינוי וביטול צוואות הדדיות.

לעתים צוואה זו נעשית במסמך אחד עליו חותמים בני הזוג יחד. כאקט המחזק את רצונם והסכמתם למשמעות ולהחלטות הכלולות בה. ולעיתים מורכבת משתי צוואות נפרדות הנשענות האחת על השנייה.
כשבני זוג בוחרים לערוך צוואה הדדית עליהם לפנות לעורך דין המתמחה בתחום צוואות וירושות. תפקידו של עורך הדין לאזן בין רצונות הצדדים ולפרט הסדרי הירושה התלויים זה בזה.

עריכת צוואה זוגית

הרציונל שמאחורי ציווי הדדי הוא שאנשים רבים מעוניינים לבצר את מעמדו של בן או בת זוגם ולאפשר להם להנות מרכושם לאחר מותם. אמנם הדבר נשמע מובן מאליו, אך ייתכן, למשל, שיש זוג נשוי, והגבר נפטר ראשון. הוא מעוניין להוריש את דירתו לילדיו, אך רוצה שאשתו תוכל לגור בדירה עד מותה. ואז, עושים צוואה זוגית ובה נכתב אי האישה תגור בדירתם עד יום מותה. ולאחר מכן, הדירה תעבור לילדיהם.

עורך דין מנוסה ידע לכלול בצוואה זו, סעיפים. אשר עשויים לקבוע החלטות במצבים שונים בלתי צפויים, אשר עלולים להתקיים. הצוואה חייבת לכלול כללים והנחיות ברורים לגביהם, ועל. בני הזוג יהיה לקיימם כלשונם.
עריכת צוואה הדדית דורשת מעורך הדין לעמוד באתגר חלוקת העזבון כרצונם של בני הזוג. ניסוח של צוואה כזו דורש תכנון אסטרטגי. השאיפה היא לערוך צוואה אשר משקפת בצורה ברורה שאינה משתמעת לשתי פנים את רצונם האמתי של בני הזוג.

ניסוח נכון של הצוואה ימנע הפרות מצד בן או בת הזוג שנותרו בחיים. הוא זה שידאג לסייג, למנוע ולהגביל את כוחם בסעיפים הכתובים בצורה נהירה וברורה. כזו אשר כל סטייה מהם מהווים הפרה של הצוואה הזוגית.

לא פעם, בית המשפט נדרש להחליט על אומד דעתם של המצווים. לכן, יש לצפות בזמן עריכת הצוואה ההדדית מצבים בהם אחד היורשים הלך לעולמו לפני המוריש. (ע"א 4402/98 מלמד נ' אשכנזי)

צוואה הדדית צריכה להיות מוסכמת על שני הצדדים

מטרת הצוואה ההדדית היא לגלם את רצונם של שני בני הזוג. צוואה הדדית תתבסס על תוכנה יותר מאשר על צורתה. וזאת משום שמהותה היא הסתמכות כל אחד מבני הזוג על צוואתו של השני. את הצוואה ניתן לערוך במסמך אחד. או לחילופין לערוך שתי צוואות נפרדות, אחת לכל אחד מבני הזוג. אך חשוב כי כל אחת מהן תפנה את הנחיותיה אל הצוואה של הצד השני.
אין נוסח קבוע של צוואה כזו, והיא כאמור משקפת את החלטותיהם ורצונותיהם של בני הזוג. ניתן גם לתעד את המעמד בהקלטה, שעשוי לשלול התנגדות אם תעלה בעתיד בנוגע לכשירות הצוואה.

צוואה הדדית לא מחליפה הסכם ממון, אלא משלימה אותו. קראו עוד בנושא במאמר הסכם ממון מול צוואה.

ירון בן שי

מוזמנים לדבר

לפניות השאירו פרטים:
או התקשרו

ידועים בציבור ובני זוג מאותו מין

חוק הירושה הכיר בזכות הירושה של ידועים בציבור ובמעמדם כשווה למעמדו של זוגות נשואים, על. פי סעיף 11 לחוק הירושה. כך יוצא כי החוק מכיר בשני סוגים של יחסים בין בני זוג המקנים זכות ירושה על פי דין. האחד הוא בני זוג הרשאים לרשת מכוח קשר נישואים פורמאלי. והשני, בני זוג הרשאים לרשת, מכוח חיי משפחה וניהול משק בית משותף. ובלבד שלא היו נשואים לאדם אחר. הרחיב בית המשפט את פרשנות החוק ומכיר בזכויות שוות גם במקרים של בני זוג בני אותו מין. פרשנות זו של בית המשפט מקדמת את עיקרון השוויון. רוצה לומר, כיום ידועים בציבור ובני זוג חד מיניים חוסים תחת הביטוי "בני זוג". {תמ"ש (ת"א) 6960/03 ק' צ' נ' מדינת ישראל- היועץ המשפטי לממשלה}

ביטול צוואה זוגית

סעיף 8 א' לחוק הירושה, אשר נוסף לחוק במסגרת תיקון 12 משנת 2005 מסדיר את נושא עריכת הצוואה ההדדית על ידי בני זוג, וקובע שלפיו אין לבטל באופן חד צדדי את הצוואה, לבין העיקרון הבסיסי המוגן בחוק הירושה, שהוא החופש לצוות, ושלא ניתן עד רגע המוות לשנות את הצוואה.

סעיף 8 א' לחוק הירושה, תשכ"ה-1965. מסדיר את מוסד הצוואות ההדדיות בין בני זוג. וקובע כי  ביטול צוואה זוגית, הן בעת ששני בני הזוג חיים והן לאחר מותו של אחד מהם. אך עם זאת, בתנאים שונים.

ביטול צוואה זוגית בחייהם

כאשר שני בני הזוג עדיין חיים, הם רשאים לבטל את צוואתם, גם ללא הסכמת הצד השני. התנאי הוא שהצד שמבקש לבטל את הצוואה ההדדית יודיע לצד השני בכתב. המחוקק לא נתן את דעתו באשר לנוסח או לאופן המסירה המחייב. אך ניתן להסיק כי למסור את הודעת הביטול באופן בו יהיה ניתן להוכיח, במקרה הצורך, שהצד השני קיבל את הודעת הביטול.

ביטול הצוואה לאחר מות אחד מהצדדים

אם רוצה אדם לבטל צוואה זוגית לאחר מות בן זוגו, יוכל לעשות זאת רק על ידי הסתלקות. הווה אומר, הוא מוותר על חלקו בירושה שאמור היה לזכות בה. נושא ההסתלקות מתחלק לשתי תקופות זמן. הראשונה, כאשר הירושה עדיין לא חולקה, אז מבטל הצוואה לא יקבל את חלקו בירושה. התקופה השנייה היא לאחר שחולקה הירושה, או אז יידרש המבטל להחזיר את מה שקיבל. ולא זו אף זו, הדרישה היא להחזיר את שווי הירושה כפי שהייתה ביום בה ירש אותה.

סעיף הסכם מתנה בצוואה הדדית

הסכם מתנה הוא חוזה משפטי בו אדם אחד (הנותן) מעביר בעלות על נכס או סכום כסף לאדם אחר (המקבל), ללא תמורה או תנאים. הסכם המתנה יוצר מחויבות משפטית מצד הנותן. להעביר את הנכס או הכסף למקבל, ומונע ממנו לחזור בו מההסכם ללא הסכמת המקבל. בצוואה הדדית נהוג להוסיף סעיף שאוסר על בן הזוג שנותר בחיים להעניק מתנות מכספי העיזבון. זאת על מנת להגן על היורשים העתידיים, עליהם הסכימו שני בני הזוג בעת עריכת צוואתם ההדדית. סעיף זה שומר על רצונו של כל אחד מבני הזוג ביחס לרכוש המשותף אותו הם מצווים.

כמה עולה צוואה הדדית?

העלות של צוואה הדדית משתנה ומתומחרת בכל מקרה לגופו. המחיר שונה אם הצוואה ההדדית נעשית כצוואה אחתלבין מקרה שבו נערכות שתי צוואות הנסמכות אחת על השנייה.
מרכיב נוסף המשפיע על התמחור הוא היקף הנכסים, מורכבות החלוקה. מספר היורשים והתנאים לביצועה. כאשר מדובר בצוואה הכוללת עיזבון מורכב של הון, רכוש ונכסים המחיר משתנה.
העלות המינימלית של צוואה הדדית על-פי מחירון לשכת עורכי הדין הנה 2,888 שקלים. המחירים בפועל נעים בין 2,500 שקלים ועולים בהתאם למורכבות המפורטת מעלה.

מומלץ לקבל ייעוץ משפטי של משרד עורך דין מנוסה בתחום, אשר. יוכל לצייד אתכם במסמך שימנע בעתיד מחלוקות, פסילה, התנגדות או ביטול הצוואה.

יובהר, כי אין במאמר זה, אשר ניתן כשירות וולונטרי לציבור. כדי לשמש או להיחשב כייעוץ משפטי ו/או המלצה משפטית ו/או חוות דעת משפטית. ו/או תחליף לייעוץ משפטי אצל עו"ד בעל ניסיון בתחום המשפטי הרלוונטי. ואין להסתמך על המידע בכל צורה שהיא. כל פעולה שתעשה על פי המידע המוצג במאמר זה הינה על אחריות הקורא בלבד.
דילוג לתוכן