ירון בן-שי, משרד עורכי דין

ייפוי כוח מתמשך-מה זה?

ייפוי כוח מתמשך- מה זה? ייפוי כוח מתמשך הוא הסכם. המבוסס על מערכת של יחסי אמון. על ידי עריכת ייפוי כוח מתמשך כל אחד מאיתנו יכול להחליט על כל תחומי חייו, גם אם חלילה יגיע למצב בו הוא כבר לא יהיה מסוגל לעשות זאת. להעניק למישהו את האפשרות להחליט עבורכם עלולה להיתפש כוויתור על הזכות שלכם להחליט. אך ההפך הוא הנכון. עריכת ייפוי כוח מתמשך היא הדרך הטובה ביותר לשלוט בעתיד שלכם, גם כשלא תוכלו עוד. אז בואו נתחיל, ייפוי כוח מתמשך- מה זה?

ייפוי כוח מתמשך- מונחים שחייבים להכיר

מדובר בנושא מורכב וכולל מונחים ומושגים משפטיים רבים. אז ראשית, בואו נתחיל בהבנת המונחים שחייבים להכיר.

ממנה​

אדם שמעוניין לערוך ייפוי כח מתמשך ממנה אדם אחר, שהוא זה שידאג לענייניו. ולכן, הוא נקרא ממנה. רוצה לומר- הממנה הוא אתם.  

מסוגל להבין בדבר

הוא אדם שמסוגל להבין, ולקבל החלטות בקשר אליו. וכשאין הוא יכול לעשות זאת יוגדר כ-לא מסוגל להבין בדבר.

בעל כשירות

מי שמסוגל להבין את המשמעות של מתן ייפוי כוח מתמשך, מטרותיו ותוצאותיו, ואם הוא אדם עם מוגבלות – בהינתן התאמות לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

בעל כשירות

הוא האדם אשר מקבל על עצמו את האחריות למלא את רצונכם ולדאוג לכם. כשאתם ממנים אותו, אתם הופכים אותו למיופה כוח אשר יכול לפעול בשמכם ובמקומכם.

האפוטרופוס הכללי

האפוטרופוס הכללי הוא אגף במשרד המשפטים בו יושבים רכזים שאחראיים על הבדיקות, האישורים והפיקוח בכול הנושאים שקשורים לייפוי כוח מתמשך.

מיודע

משום שאין פיקוח על מיופה כוח שממונה מכוח הסכם, החוק מאפשר לפקח על פעולות מיופה הכוח על ידי מינוי מיודע. המיודע הוא בעצם עוד מישהו שיוודא שכול מה שנעשה, אכן נעשה לטובתכם ותואם את רצונכם.

ישנם שלושה תחומים שניתן למנות עבורם מיופה כוח

הממנה יכול לערוך ייפוי כוח בו יכללו כול שלושת התחומים. והוא יכול להחליט שברצונו לכלול תחום אחד, או שני תחומים, שבהם הוא רוצה לתת למיופה הכוח את הסמכות לטפל.

עניינים רכושיים

הכוללים את כול הרכוש שלכם, נכסי הנדל"ן. העסקים שלכם. תוכניות חיסכון, פנסיות, קרנות השתלמות, בנקים ועוד.

עניינים רפואיים

ניתן למנות אדם שיחליט עבורכם החלטות בנושאים בריאותיים. איזה טיפולים רפואיים יעניקו לכם כשלא תוכלו להביע את רצונכם. מי יהיו הרופאים שיבדקו אתכם, ומתי. במקרים של מחלה נפשית, האדם שתבחרו יוכל להציל אתכם מעצמכם. וזאת  על ידי קבלת החלטות שהוא יודע שאתם הייתם מקבלים, אם הייתם צלולים.

חשוב לדעת, כי ייפוי כוח רפואי נערך בטופס נפרד. (טופס ד') ואינו חלק אינטגרלי מייפוי הכוח המתמשך שאתם עורכים.

עניינים אישיים

הם כול הדברים שהם לא רפואיים ולא רכושיים. האדם שבחרתם ידאג לרווחתכם, לצרכים היום יומיים שלכם, לפעילות הפנאי שלכם. האם הגיעה העת להעביר אתכם לבית אבות, או להשאיר אתכם בבית עם מטפל או קרוב משפחה. הוא או היא, גם ידאגו לטיפולים קוסמטיים שלכם. מפגשים חברתיים ועוד.

מה כולל ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך כולל את זהות מיופה הכוח, או מיופיי הכוח, אם תרצו. המסמך מפרט מה הם העניינים שבסמכותו של המיופה. ניתן ורצוי לכלול בו הנחיות מקדימות. מה הם התנאים לכניסתו לתוקף. התנאים לפקיעתו. ודיווח לאדם מיודע או לאפוטרופוס הכללי.
ומן הכלל, אל הפרט.

הנחיות מקדימות בייפוי כוח מתמשך

לייפוי הכוח המתמשך ניתן להוסיף הנחיות מפורשות המחייבות את מיופה הכוח שלכם. על אף שסעיף ההנחיות המקדימות הינו סעיף רשות, הוא מומלץ. הנחיות מקדימות יכולות להתייחס לכול התחומים הכלולים בייפוי הכוח. לפעולות רפואיות, למשל, אם אדם מעדיף טיפול ברפואה קונבנציונלית או אלטרנטיבית. לענייני רכוש וכסף, לדוגמה, אם אתם רוצים שהכספים שלכם ינוהלו בבנק מסוים. אולי יש לכם דירות שאתם רוצים שיושכרו, אז תוכלו להחליט גם מי יקבל את כספי השכירות. יש ממנים שלהם דווקא הכי חשוב חיי היום יום שלהם. אז הם יכולים לבקש שמיופה הכוח ידאג לקשר שלהם עם הילדים והנכדים שלהם. אולי שידאג לחיי החברה שלהם, שייתן דגש להמשך טיפוח התחביבים שלהם. מסמך זה חייב להיות מפורט ויכול לרדת לפרטים הקטנים ביותר. אך חשוב לזכור שמתן הוראות רבות מידי עלולה לפגוע ביכולת הפעולה של מיופה הכוח שלכם. וחשוב לזכור שמה שנכון היום, לאו דווקא יהיה נכון כשיגיע העת לממש את ייפוי הכוח. לכן חשוב להשאיר גמישות ולציין כי ההנחיות יותאמו לתקופה בה נדרש לפעול לפיהם.

חריגים לקיום הנחיות מקדמיות

יש חריגים, לקיומם של הנחיות מקדימות על ידי מיופה הכוח. אם, למשל, לא ניתן לקיים את רצון הממנה, גם לא בקירוב,. למשל אם מדובר בהוצאה כספית גבוהה מזו שהייתה בזמן כתיבת ההנחיות המקדימות. נגיד אם לא ניתן לקיים את אותה ההוראה, בגלל שזו הוצאה כספית שלא תאפשר לממנה המשך רווחה כלכלית בהמשך חייו, אז. אפשר לסטות מההנחיה הזאת.
כך גם אם ההנחיה היא לפעולה לא חוקית, או. שחלילה עלולה לגרום לפגיעה חמורה לממנה. גם אז, כמובן אי אפשר לקיים אותה, וצריך לסטות ממנה.
לסיכום- אם הממנה הבין ועדיין רוצה לסטות מההנחיה המקדימה, שומעים לרצון הממנה. אם הממנה מתנגד לעניין אישי או רפואי מהותי, תמיד עושים כבקשתו, גם אם הוא כבל את רצונו.
אך שוב, בכול מקרה ניתן לפנות לבית המשפט, בבקשה למתן הוראות וקיום ההנחיות.

מי מחליט בייפוי כוח מתמשך?​

מטרת החוק היא לדאוג לרווחתו של הממנה. ולכן, מי שמחליט הוא מי שעושה את ייפוי הכוח. הממנה מעניק למיופה שבחר את הכוח להחליט עבורו, אם. חלילה, יגיע היום, שבו הוא לא יוכל להחליט בעצמו.

החלטות מיופה הכוח

כיצד מיופה הכוח מקבל החלטות לגבי הממנה?
מיופה הכוח לא יפעל בהתאם לרצון הממנה אם הוא סבור שפעולה זו תפגע במי שמינה אותו.
הכלל בנוגע להנחיות המקדימות, הוא שקבלת ההחלטה לביצוע פעולה יעשו על-ידי מיופה הכוח, בהתאם. להנחיה המקדימה, או באופן הכי קרוב אליה. למשל, הממנה כתב שהוא מעוניין, ביום שהוא יזדקק לכך, לעבור לבית אבות מסוים. אבל כשמגיע רגע האמת, אותו בית אבות יקר ואין אפשרות כלכלית להעביר אותו לשם. במקרה הזה, על מיופה הכוח למצוא בית אבות ברמה הקרובה ביותר לזה שבחר הממנה. במסגרת התקציב הקיים.
ממנה יכול לקבוע שמיופה כוח יעדיף את רצונו כפי שנכתב בהנחיות המקדימות ולא יפעל בהתאם לרצונו לאחר הכניסה לתוקף. אך יש להוסיף סעיף מפורש המתייחס לנושא בהנחיות המקדימות. כך שלמרות שהכלל הוא שתמיד יש להעדיף את רצון הממנה בזמן אמת, ניתן לקבוע אחרת. החריג לכלל הוא בנושאים אישיים או רפואיים מהותיים. למשל מעבר לדיור מוגן, או לעיר אחרת. ניתוח או קבלת טיפול מציל חיים. בנושאים אלה מיופה הכוח לא יפעל בניגוד לרצון הממנה בזמן אמת.
אך בכול מקרה, בכול שלב יכול מיופה הכוח לפנות לבית המשפט בבקשה למתן הוראה לביצוע פעולות שהן בניגוד לרצון הממנה. ההליך בבית המשפט יתנהל באופן בו מיופה הכוח יציג את טיעוניו לפעול בניגוד לרצון הממנה. ובית המשפט, הוא זה שיקבע, כגוף אובייקטיבי, מה היא טובת הממנה.

רצון הממנה

החוק קובע שמיופה הכוח צריך לפעול בהתאם להנחיות המקדימות. וזאת בכפוף להוראות סימן ו' לחוק. אשר מתייחס בעירבון מוגבל להנחיות המקדימות. למשל, מיופה הכוח לא יפעל נגד ההנחיה המקדימה, אם הממנה מסוגל באותה שעה להבין את העניין שלגביו ניתנה ההנחיה. ואת כול המשמעויות הנובעות מקבלת אותה החלטה. ולמרות זאת הוא מביע רצון לסטות מההנחיה שכתובה בייפוי הכוח.
רוצה לומר, רצון הממנה גובר, בזמן אמת, על מה שנכתב הנחיות המקדימות.
לא כל שכן, אם אין הנחיות מקדימות בייפוי כוח המתמשך, קבלת כול החלטה תהיה בהתאם לרצון העכשווי של הממנה.
במקרים שבהם לא יודעים מה רוצה הממנה, אין הנחיות מקדימות, ולא ניתן להבין רצון עכשווי. תפקידו של מיופה הכוח הוא להתחקות אחר רצונו של הממנה במקרים דומים בעבר. לעיתים היכרות של מיופה הכוח את הממנה תספיק על מנת לקבוע מה היה רוצה הממנה לעשות. ולעיתים יש צורך לאתר מסמכים שיכולים להוות אינדיקציה לגבי. איך הממנה היה רוצה שיקבלו את ההחלטה בעניין זה.
אם לא ניתן לקבוע מה רצונו של הממנה, לא העכשווי ולא על סמך התחקות אחר רצונו בעבר. הכלל הוא שקבלת ההחלטה תהיה בהתאם לטובתו.
כול סעיפי פרק שני: ייפוי כוח מתמשך לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962. קובעים כי יש לבצע את רצונו של אדם וזאת בעדיפות ראשונה.

ירון בן שי

מוזמנים לדבר

לפניות השאירו פרטים:
או התקשרו

עריכת ייפוי כוח מתמשך

בחלק זה נסביר איך מתבצעת עריכת ייפוי כוח מתמשך. התהליך מורכב משלושה שלבים, והם עריכה וחתימה. איך עורכים את המסמך, מי חותם עליו, איך עושים את זה? השלב השני הוא ההפקדה. מי מפקיד את אותו? והשלב השלישי הוא שלב הכניסה לתוקף.

שלב העריכה והחתימה

כשאדם רוצה לערוך ייפוי כוח מתמשך עליו לפנות לעורך דין שעבר הכשרה של האפוטרופוס הכללי. שימו לב, אתם, כממנים, חייבים לחתום על ייפוי הכוח המתמשך מול עורך דין בעל תעודה המסמיכה אותו לערוך את ההסכם.
מיופה הכוח שלכם, לעומת זאת, יכול לחתום על המסמך מול כול עורך דין.
לייפוי כוח מתמשך תצורף הסכמתו של מיופה הכוח לשמש מיופה כוח, שנחתמה בפני עורך דין לאחר שהסביר לו את משמעות ייפוי הכוח, ואישורו כי קרא והבין את משמעותו, אחריותו וסמכויותיו לפיו וכי הוא עומד בתנאי הכשירות לשמש מיופה כוח.
מטרת ההוראה הזו היא להקל עליכם ולקצר תהליכים. נגיד שמיופה הכוח שבחרתם גר רחוק מכם, הגעתו לעורך הדין שלכם עלולה להקשות עליו ולעכב את הגשת המסמכים.
תפקידו של עורך הדין שלכם הוא להסביר למיופה הכוח מה הסמכויות שלו, שכן. עורך הדין מולו הוא יחתום לא מכיר את המסמך כפי שמכיר אותו עורך הדין שלכם. חשוב לדאוג כי עורך הדין יתעד את שיחת ההסבר שנערכה עם מיופה הכוח. דרך המלך היא לעשות זאת באמצעות שיחת וידיאו מוקלטת. אותה ישמור עורך הדין שלכם, למקרה בו חלילה תתגלענה מחלוקות.
עריכת המסמך נעשית כולה בצורה מקוונת (באינטרנט) אך חייבים לחתום על המסמך באופן ידני. כלומר, לאחר שממלאים את המסמך באופן מקוון, מדפיסים אותו והממנה ומיופה הכוח (אם יש כמה כאלה, אז כולם). כולל המחליפים, אם נבחרו כאלה, צריכים לחתום פיזית על המסמך. כך גם עורך הדין. את המסמך החתום סורקים ומעלים למערכת המקוונת, המסמך נחתם דיגיטלית ומשוגר לאפוטרופוס הכללי במסגרת ההפקדה.
למסמך הראשי ניתן לצרף צרופות, כמו חוות דעת מומחה בנוגע לכשירותו של הממנה.  אם ערכתם מסמך הנחיות מקדימות ארוך, אשר עולה על מכסת המילים הניתנת בטופס המקוון, יש גם אותו יש לצרף כצרופה.

שלב הפקדת המסמך

קיימת חובת הפקדה של ייפוי כוח מתמשך אצל האפוטרופוס הכללי. לרוב האיש האמון על הפקדת ייפוי הכוח המתמשך הוא עורך הדין שלכם. והוא למעשה השלב האחרון במערכת- שיגור ההפקדה באופן מקוון לאפוטרופוס הכללי. לאחר מכן יש להמתין לאישור האפוטרופוס הכללי לגבי ההפקדה.

סטטוסים של הפקדה

סטטוס "הוגש"- לאחר שיגור המסמך הוא מסווג כ-"הוגש". משמע שהמסמך הוגש על ידי עורך הדין אך טרם נבדק על ידי הרכב באפוטרופוס הכללי. יש להמתין לשינוי הסטטוס שיעשה לאחר שההפקדה תאושר, תדחה או ידרשו השלמות מסוימות.
סטטוס "הפקדה אושרה"- נהדר, עורך הדין שלכם ביצע את תפקידו והקפיד על קלה כחמורה. וכי המסמכים שהוגשו נבדקו ונמצאו תקינים. אז מונפק עותק עם חותמת הפקדה אושרה.
סטטוס "ממתין למסמך"- במקרים בהם הרכז הבודק מטעם האפוטרופוס הכללי לא קיבל את כל המסמכים הנדרשים. יקבל עורך הדין הודעה על כך בדואר אלקטרוני. בה יצוין כי נדרשת השלמת מסמכים לצורך תקינות טופס הייפוי כוח. (חסרות חתימות/תאריכים וכדומה ונינתה אפשרות לתיקון)

קיימת אפשרות נוספת להגשה, והיא הגשה על ידי הממנה. אך עדיף לא לבחור בדרך זו, שכן אז תידרשו להפקיד את המסמך בעצמכם באופן מקוון דרך אתר הזדהות ממשלתית, או להגיע פיזית למשרדי האפוטרופוס הכללי ולהפקיד את המסמך.
האפוטרופוס הכללי רשאי להעביר מידע, והעתק של ייפוי הכוח, לגורמים מסוימים. ביניהם לממנה, למיופה הכוח, לעובד סוציאלי או לכול גורם רלוונטי.

חשוב– ההפקדה היא תנאי הכרחי לצורך כניסה לתוקף עתידי של ייפוי הכוח המתמשך. ייפוי כוח שלא התקבל לגביו אישור הפקדה רשמי, שכולל חותמת הפקדה. דיגיטלית – כאילו לא הופק.

כניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך

עוד סטטוס שחשוב להכיר הוא סטטוס "נכנס לתוקף". סטטוס זה רלוונטי לכם משום שברגע שייפוי הכוח נכנס לתוקף זה אומר כי אתם כבר לא יכולים לנהל את ענייניכם עוד. מסמך ייפוי הכוח הופעל, וכעת מיופה הכוח שלכם יממש את תפקידו וידאג לכם.

מתי ייפוי הכוח נכנס לתוקף?

הכניסה לתוקף תתבצע במקרה בו תתקבל חוות דעת רפואית שתקבע כי הממנה אני מסוגל להבין את הדבר. על מנת להכניס לתוקף את המסמך, מיופה הכוח חייב לקיים את חובות הידוע על כניסה לתוקף. עליו להודיע על כך לממנה, לקרוב משפחה, או במקרה שהממנה מתגורר במעון, למנהל מעון בו מתגורר הממנה.
לאחר מכן מיופה הכוח ימסור לאפוטרופוס הכללי, הצהרה על הצורך של כניסה לתוקף של המסמך. ויצרף אסמכתא על התקיימות תנאי הכניסה לתוקף, היא חוות דעת המומחה, אם זה מה שנקבע במסמך.

כניסה לתוקף על ידי הממנה

על אף שברירת המחדל בחוק היא כניסה לתוקף על בסיס חוות דעת מומחה. הממנה רשאי לקבוע במסמך ייפוי הכוח המתמשך, דרך אחרת, שעל בסיסה המסמך ייכנס לתוקף. הדרך הזאת צריכה להיות תואמת לכך שהממנה אינו מסוגל להבין את הדבר. רוב האנשים בוחרים בגורם רפואי כלשהו. גם אם הם לא נצמדים לברירת המחדל המוגדרת בחוק. וזאת על מנת שלא להיות מוגבלים בהגדרת סוג המומחה.
מיופה הכוח לא יכול להחליט לבדו על כניסה לתוקף. הווה אומר, אפשר לקבוע דרך אחרת, אך זו לא יכולה להיות על פי החלטת מיופה הכוח בלבד. הממנה יכול לקבוע שמיופה הכוח ייקח חלק בהחלטה, אך הוא חייב למנות מישהו נוסף, עליו הוא סומך, שידע לזהות את הצורך לכניסה לתוקף.
ישנם מקרים בהם תפקודו של הממנה לקוי, אך מבחינה קוגניטיבית תפקודו תקין. במקרים כאלה אין מקום להכניס לתוקף ייפוי כוח מתמשך. מטרתו של המסמך הייחודי הזה נועד למקרים בהם הממנה אינו מבין בדבר ולא יכול לקבל החלטות בעצמו.

אישור הכניסה לתוקף

הכניסה לתוקף תאושר רק לאחר שהאפוטרופוס הכללי יבצע בדיקה. בנוגע לכך שהמסמכים שהוגשו לו אכן מעידים על הצורך בכניסה לתוקף.
כלל, החוק מאפשר לקרובי הממנה לקבל מהאפוטרופוס הכללי מידע מסוים שנוגע להפקדת ייפוי הכוח. זהות מיופה הכוח, והעניינים שלשמם מוסמך מיופה הכוח לפעול. אך קיימת אפשרות, בייפוי הכוח המתמשך, למנוע מקרובים מסוימים לקבל מידע.
צד ג' רשאי לפנות לאפוטרופוס הכללי ולבקש  אישור שייפוי הכוח שהוצג בפניו הוא אכן אמיתי ותקף. ושאפשר לעשות שימוש על פיו. צדדי ג' יכולים להיות בנקים, חברות ביטוח, או גופים אשר קשורים באופן כשלהו לנכסי הממנה.

פקיעה או ביטול של ייפוי כוח מתמשך

פקיעה או ביטול של ייפוי הכוח המתמשך מסמלים את סיום חייו של ייפוי הכוח. אך יש הבדל מהותי בין פקיעה של ייפוי כח לבין ביטולו של הייפוי.
הממנה יכול לקבוע עילות פקיעה, שאינן מנויות בחוק, כמו קביעת מועד לפקיעתו של המסמך.
אם בייפוי הכוח יש רק מיופה כוח אחד, ולא ניתן להחליף אותו. אם הוא התפטר לדוגמא, ייפוי הכוח הוא יופקע. אולם אם מונה למיופה הכוח שהתפטר מחליף, או. שיש מיופי כוח נוספים, אז ייפוי הכוח יוותר על קנו. אז הפקיעה תתייחס רק לגבי תפקידו של מיופה הכוח המסוים שהתפטר.
אפשר לקבוע תנאים נוספים לפקיעה, שאם יתקיימו ייפוי הכוח יפקע לחלוטין. למשל, ניתן לקבוע שאם מיופה כוח אחד מתפטר, דינו. של ייפוי הכוח לפקוע, גם אם יש עוד מיופי כוח. זה נתון לשיקול הדעת של הממנה.
אולם ברירת המחדל, שאם יש מספר מיופי כוח, ורק אחד מהם התפטר ייפוי הכוח לא יפקע.

מה הן עילות הפקיעה

הראשון שיכול לקבוע פקיעה הוא הממנה. הוא יכול לקבוע עילת פקיעה כרצונו, ללא קשר לעילות הקבועות בחוק.
עילת פקיעה נוספת היא מותו של הממנה. או מותו של מיופה הכוח.
פקיעה יכולה לנבוע גם אם חדלו להתקיים למיופה הכוח תנאי הכשירות. לדוגמה, אם מיופה כוח לענייני רכוש הפך למוגבל חמור, הוא אינו עומד עוד בתנאי הכשירות.
כך גם אם מיופה כוח מונה בשל היותו בעל מקצוע הדורש רישיון, ורישיונו נשלל. הוא לא יוכל לשמש מיופה כוח.
התפטרות גם היא עילת פקיעה. ותתקיים כשמיופה הכוח הודיע בכתב על התפטרות. שכן הוא לא מעוניין לשמש עוד כמיופה כוח.
עילה נוספת היא פרידה של בני זוג. אם הזוגיות בין הממנה לבין מיופה הכוח תמה, זו גם נחשבת עילת פקיעה.

ביטול ייפוי כוח מתמשך

ביטול של ייפוי הכוח יכול להיעשות אך ורק על ידי הממנה, ולא. על-ידי מי מטעמו, כמו עורך דין. ניתן לבטל את ייפוי הכוח המתמשך בכל שלב, ואפילו אם הוא כבר נכנס לתוקף.
במקרה בו אדם מעוניין לבטל מינוי של מיופה כוח עליו למסור הודעה למיופה הכוח על רצונו בביטול המסמך. ואז יש למסור לאפוטרופוס הכללי את הודעת הביטול שנשלחה למיופה. וכן אסמכתא על כך שהאדם שמונה כמיופה כוח קיבל את ההודעה על ביטול המסמך.
אם ירצה בכך, יכול הממנה לקבוע הוראה מפורשת. לפיה אחרי שלב הכניסה לתוקף, הוא לא יוכל לבטל את המינוי, גם אם ירצה בכך. וזאת על מנת למנוע מצב שהוא עלול לבקש את ביטול המסמך. מתוך מצב של אי של כשירות. על אף שבפועל זה לא יהיה נכון עבורו.
אילו הממנה יקבע הוראה כובלת כזאת, ובכל זאת ירצה לבטל את המסמך, ניתן. יהיה לבטל את הוראתו הכובלת רק על ידי הגשת בקשה לבית המשפט.
בדומה לצוואות, גם כאן קיימת הוראה בחוק, לפיה,. אם עורכים מספר ייפוי כוח באותם עניינים, ייפוי הכוח האחרון גובר. דרך המלך, במצב של ריבוי הפקדות, היא שהממנה יבטל את המסמכים הקודמים שהופקדו. אך זה יהיה כרוך, מבחינת הממנה, בשליחת הודעה למיופה הכוח בייפוי הכוח הקודמים בנוגע לביטול. לעיתים, הממנה לא יעשה זאת משום שהוא יעדיף למנוע אי נעימות וחיכוכים אפשריים עם אותו מיופה כוח. לדוגמא אם מדובר בקרוב משפחה, או חבר קרוב.

ביטול על ידי בית המשפט

בית המשפט יכול לבטל מינוי בהתבסס על בקשה, הן מצד הממנה והן מצד מיופה הכוח. זאת ועוד, בית המשפט רשאי לבטל את המינוי, במקרה בו מיופה הכוח לא מפעיל את הסמכויות שלו כראוי. או חלילה במקרה שיתגלה שייפוי הכוח נעשה תוך הפעלת לחץ פיזי או נפשי על הממנה.
חשוב לציין שלפני שבית המשפט מחליט על פקיעה או ביטול, יתנהל. הליך בו הוא ישמע את עמדת הממנה בבקשה, וזאת ככל שניתן. 

יובהר, כי אין במאמר זה, אשר ניתן כשירות וולונטרי לציבור. כדי לשמש או להיחשב כייעוץ משפטי ו/או המלצה משפטית ו/או חוות דעת משפטית. ו/או תחליף לייעוץ משפטי אצל עו"ד בעל ניסיון בתחום המשפטי הרלוונטי. ואין להסתמך על המידע בכל צורה שהיא. כל פעולה שתעשה על פי המידע המוצג במאמר זה הינה על אחריות הקורא בלבד.
דילוג לתוכן