ירון בן-שי, משרד עורכי דין

ייפוי כוח מתמשך בבנק

מה הוא ייפוי כוח מתמשך בבנק

ייפוי כוח מתמשך בבנק מאפשר למיופה הכוח לנהל את כספי הממנה במקומו. בפועל הוא נכנס בנעליו של מי שהעניק לו את ייפוי הכוח. והוא האחראי על ביצוע כול פעולה בחשבון. משיכת כספים, תשלומים למוסדות, הפקדות לתוכניות חיסכון ועוד. כול פעולה שיכול היה בעל החשבון לבצע, טרם כניסת ייפוי הכוח המתמשך לתוקף, .יכול כעת לבצע מיופה כוחו. זאת כמובן, לטובתו ולרווחתו של הממנה.

שינויים בסמכויות מיופה הכוח בבנק

ממנה כשיר יכול לערוך כמה ייפויי כוח מתמשכים שירצה. (האחרונה היא זו שתקבע) ניתן לשנות ולהוסיף סעיפים. להעניק סמכויות נוספות למיופה הכוח או לגרוע סמכויות. לשנות את מנגנון קבלת ההחלטות ואף לשנות את מיופה הכוח.

אולם כשהממנה אינו כשיר עוד, וייפוי הכוח המתמשך נכנס לתוקף, המסמך שנחתם הוא הקובע. והדרך היחידה לשנות או לתקן היא פנייה לבית המשפט. ולכן, ישנה חשיבות רבה לכתוב הוראות מפורשות ומדויקות ככל הניתן .בהנחיות המקדימות שמופקד אצל האפוטרופוס הכללי.

במקרה שבו לא הגדרנו את הסמכויות של מיופה הכוח לבצע פעולות עבורנו, .תידרש פניה לבית המשפט על מנת לקבל את אישורו.

עשה ואל תעשה בייפוי כוח מתמשך בבנק

בהתנהלות מול הבנקים, בהקשר לייפוי כוח מתמשך, חשוב מאוד להיות מדויקים ככול הניתן. אך חשוב מאוד ליצור איזון בין עודף הסדרה לבין חוסר הסדרה.

עודף הסדרה

מה זה עודף הסדרה? חוקית, אין מגבלה על כמות או מורכבות ההוראות שהממנה יכול לקבוע במסגרת ההנחיות המקדימות במסמך. ניתן לקבוע כל מנגנון או כול הנחה שעולה על רוחו. במקרה בו ישנם מספר מיופי כוח, יכול הממנה לבקש מנגנון מסובך ומורכב של איזונים ובלמים. כמו מספר מסוים של חתימות, שיתקיימו בתנאים ספציפיים, ורק בהסכמה וכולי. במקרה כזה, מיופה הכוח ייתקל בקשיים בהגיעו לבנק, שכן הבנק לא יוכל לבצע פעולה שדורשת מעורבות של צדדים רבים. לכן, מומלץ לנסח הוראות שיאפשרו פעולה סבירה מול חשבון הבנק.

חשוב מאוד.- אם הבנק לא מסוגל לבצע את מה שכתוב, המשמעות היא שאין ייפוי כוח מתמשך.

מצד אחד עומד רצון הממנה, שירגיש בנוח עם המסמך ויוכל לכתוב בו כל מה שהוא רוצה, בלי מגבלות. מצד שני, חשוב להבין כי יש להתאים את הרצונות האלה לפעולות ממשיות הניתנות לביצוע על ידי צדדים שלישיים, ביניהם, הבנקים.
על הממנה לבחור אנשים שהוא סומך עליהם, שמכירים אותו, ושהוא בוטח בהם שיפעלו לטובתו, יעשו הכול על מנת שיחייה ברווחה כלכלית. ושיכבדו את מה שהוא כתב בייפוי הכוח המתמשך.
ככול שהמנגנון יהיה מסובך יותר, כך הסיכוי שניתן יהיה לקיים אותו במציאות קטן.

חוסר הסדרה

חוסר הסדרה בעייתי לא פחות. שכן מה שלא כתוב במפורש בייפוי הכוח המתמשך, לא יהיה בר ביצוע. חשוב להגדיר למשל, האם מיופה הכוח יהיה מוסמך לתת מתנות, ואם כן, למי ועד איזה סכום. האם מיופה הכוח מוסמך לתת הלוואות. אם כן, למי, באיזה סכומים?

חשוב להבין, אם לא כותבים את זה מיופה הכוח לא יהיה מוסמך לבצע את הפעולות האלה.

במקרה בו ישנם מספר מיופי כוח מומלץ להגדיר כי הם יהיו מוסמכים לפעול ביחד ולחוד. המשמעות היא שכל אחד מהם יכול לבצע פעולה בנפרד, ללא אישור מיופה הכוח השני. במקרה בו נכתב כי עליהם לפעול במשותף, תידרש חתימה של כול מיופי הכוח לביצוע כול פעולה. דבר זה יקשה מאוד על ניהול ייפוי כוח מתמשך בבנק.

קיימת אפשרות שלישית, והיא לקבוע כי במקרים מסוימים תידרש חתימה של כול מיופי הכוח ובמקרים אחרים תספיק חתימה של אחד בלבד.

ביצוע השקעות בכספי הממנה

ביצוע השקעות בכספי הממנה יוכלו להתבצע רק אם זה ייכתב במפורש בייפוי הכוח המתמשך. זאת משום שבחוק אין התייחסות מפורשת לנושא זה, בשונה ממתנות, תרומות, הלוואות וכולי. על כן, פעולות במוצרים פנסיונים ובנושא השקעות, חייבים להיכתב במפורש בייפוי הכוח המתמשך, ודורשים הסמכה מפורשת. אם לא תכתב כזו, כשיגיע הזמן בו מיופה הכוח ירצה לבצע השקעות בכספי הממנה, הוא יידרש באישור בית המשפט.

הכרה בייפוי הכוח על ידי צדדים שלישיים

האם צדדים שלישיים מחויבים להכיר במסמך ייפוי הכוח המתמשך? כן. מרגע כניסת ייפוי הכוח המתמשך לתוקף וקבלת מסמך חתום על ידי האפוטרופוס הכללי, .כול גוף שמיופה הכוח פונה אליו חייב להכיר במסמך. ולאפשר למיופה הכוח לפעול בשם הממנה.

ייפוי כוח מתמשך בבנק תקף כפי שהוא תקף מול כול גוף אחר. אך הבנקים הם גופים גדולים ובירוקרטיים. וכל שינוי בניהול החשבון דורש המון משאבים ואישורים. הסיבה לכך טמונה במדיניות ניהול הסיכונים של הבנק והעובדה שהבנק הוא גוף ששונא סיכונים. משום שנושא ייפוי הכוח המתמשך הוא עדיין חדש, הבנקים עדיין בתקופת הסתגלות. לעיתים, כשיגיע מיופה הכוח לבנק ויפנה לפקיד על מנת לבצע פעולה בחשבון הממנה, הוא ייתקל בסירוב. או אז תידרש התערבות של מנהל הסניף, שסביר להניח שבקיא יותר בהנחיות החדשות. במקרה בו עדיין ייתקל בסירוב, פתוחה בפניו האפשרות לפנות לאפוטרופוס הכללי לקבלת סיוע.

ייפוי כוח מתמשך בבנק בחשבונות משותפים

חשבון משותף הוא חשבון שבו כל השותפים, הם בעלים, על כלל הכספים בחשבון. המשמעות של חשבון כזה בהקשר של ייפוי כוח מתמשך היא שברגע שאחד השותפים הופך להיות לא כשיר ומפעילים ייפוי כוח מתמשך החשבון הופך להיות חשבון מסומן. בפועל זה אומר שהבנק משגיח באופן צמוד והדוק על החשבון. זאת משום שמבחינתם החשבונות האלה הם חשבונות בסיכון גבוה.

ולא בכדי, שהרי מדובר בכסף של אדם אחד שמנוהל על-ידי אדם אחר. אדם חסר ישע, שלא מסוגל לדאוג לענייניו. ולמרות שלרוב מיופי הכוח באמת דואגים לאדם שמינה אותם, שכן הם אנשי אמונם. ישנם מקרים בהם אנשים משתמשים בסמכות שניתנה להם לטובתם האישית.

לכן, חשוב להבין שאם יש חשבון משותף, ואחד השותפים הפך להיות לא כשיר, ההתנהלות בחשבון תהיה שונה. גם השותף הכשיר ימצא את עצמו במצב שונה משום שכלל הכספים בחשבון שייכים לכל השותפים בו. הבנק לא יכול להגדיר כללי פעולה שונים באותו חשבון.

חשבון משותף של בני זוג

כאשר מדובר בחשבון משותף של בני זוג, ואחד מהם ממנה את השני כמיופה כוחו, או אם שניהם ממנים אחד את השני. חשוב להתייחס לכך בייפוי הכוח המתמשך ולציין כי ההסמכה ניתנת לבן הזוג, שהוא שותף בחשבון הבנק. ומוסמך לפעול בחשבון הבנק המשותף, מבלי שזה ייחשב כניגוד עניינים.

שותף אחר בחשבון בנק

אם השותף בחשבון הוא לא בן-הזוג, אלא ילד בגיר, או אח, עדיף להימנע ממינויו כמיופה כוח לעניינים רכושיים.
וזאת משום שמעצם הסיטואציה שבה מיופה הכוח הוא גם נהנה בחשבון. וגם אחראי מטעם מי שמינה אותו על ניהול הכספים, עלול ליצור ניגוד עניינים. דבר שעלול להביא לכך שהבנק יגביל באופן משמעותי את הפעילות של מיופה הכוח בחשבון.

אחוז הבעלות בחשבון משותף

נושא נוסף שיש להתייחס אליו הוא אחוז הבעלות בחשבון. אם מדובר בבני זוג, מומלץ לציין כי החשבון משותף והנהנים בחשבון שותפים שווים בכספים בחשבון. ניתן גם להסמיך את מיופה הכוח לפיצול החשבון, אם הוא ירצה לעשות זאת בעתיד.

לעיתים המגבלות המוטלות על החשבון על ידי הבנק כובלות את ידיו של השותף בחשבון. אם לא תציינו בייפוי הכוח המתמשך באופן מפורש מה האחוז של כול אחד מהשותפים לחשבון. יידרש בעל החשבון המשותף לפנות לבית המשפט. שכן לצורך פיצול חשבון נדרשת החלטה שיפוטית שמגדירה את הזכויות והחובות של הצדדים. הבנקים לרוב לא יישאו באחריות ויבקשו החלטה שיפוטית מפורשת.

ייפוי כוח מתמשך בבנק- המלצות

  • ניתן לקבוע מיופה כוח אחד אך עדיף שניים.
  • להגדיר עד איזה סכום יכול מיופה כוח לפעול לבד ומעבר לכך שידרשו שתי חתימות.
  • במקרה בו בוחרים למנות יותר ממיופה כוח אחד מומלץ לציין שהם מוסמכים לפעול ביחד ולחוד.
  • אם בן הזוג שותף בחשבון יש לציין כי החשבון הוא משותף. והנהנים בחשבון שותפים שווים בכספים בחשבון.
  • אם השותף לחשבון הוא לא בן הזוג ויש רצון למנותו כמיופה הכוח, .מומלץ לעשות זאת כאשר מיופה הכוח אינו שותף בחשבון הבנק. מכיוון שיהיה חשש לניגוד עניינים.
  • זיכרו שרק עורך דין מוסמך על ידי משרד המשפטים, האפוטרופוס הכללי, רשאי לערוך ייפוי כוח מתמשך.

ירון בן שי

לא מצאתם תשובה? אל תהססו, שלחו לנו את שאלתכם. עורך דין ירון בן-שי ישמח לענות בהקדם האפשרי.

לפניות השאירו פרטים:
עוד באותו העניין
דילוג לתוכן