ירון בן-שי, משרד עורכי דין

הסכם ממון מול צוואה

על צוואות והסכמי ממון

רבות נכתב ונפסק על צוואות והסכמי ממון. אך משום שמסמכים אלה שונים זה מזה יותר מדומים, חשוב להבין את ההבדלים. הסכמי ממון, מפורטים וברורים ככול שיהיו, אינם תחליף לצוואה. וזאת גם אם הם כוללים סעיפים המתייחסים למקרה בו אחד מן הצדדים ילך לעולמו. צוואה היא מסמך אישי, בעוד שהסכם ממון הוא הסכם בין שני צדדים. ההסכם תקף כול עוד שני הצדדים בחיים, צוואה תקפה רק במותו של אדם.

הסכם ממון בין בני זוג

הסכם ממון הוא הסכם שנעשה בהסכמה של שני צדדים. בהסכם יכולים בני הזוג לקבוע סעיפים שונים אשר יגדירו את חלוקת הרכוש שלהם. וזאת במקרה בו הם מעוניינים לסטות מהקבוע בחוק בנוגע לאיזון משאבים. חוק יחסי ממון בין בני זוג התשל"ג-1973. קובע כי הסכם כזה יאושר על ידי בית המשפט, או בית דין דתי. וכך גם כל שינוי שיבחרו בני הזוג לעשות בו לאורך השנים. עוד מגדיר החוק, כי על בית המשפט לאשר את ההסכם. רק לאחר ששוכנע מעבר לכל צל של ספק, כי הצדדים להסכם מבינים את סעיפיו השונים. מודעים להשלכות הכלכליות הנובעות ממנו, וכי הם חותמים עליו בלב פתוח ובנפש חפצה.

חשוב לציין כי אישור בית המשפט נדרש רק במקרה של בני זוג נשואים. אם מדובר בזוג אשר מנהל מערכת יחסים זוגית וחוסה תחת ההגדרה "ידועים בציבור" לא נדרש אישור בית המשפט. אך ניתן לפנות לבית המשפט שיאשר את הסכם הממון. או אז יהיה בידם מסמך עם תוקף של פסק דין.

צוואה בהקשר להסכם ממון

צוואה היא מסמך שבו מחליט אדם כיצד רכושו יחולק במותו. החוק הישראלי מעלה על הנס את זכות הציווי וקובע בסעיף 28 (א) לחוק הירושה, התשכ"ה- 1965. כי הצוואה היא מעשה אישי, ואין הצוואה נעשית אלא על ידי המצווה עצמו. לא זו אף זו, הגדיל המחוקק לעשות. וציין כי כול הוראה בצוואה שתלויה באדם אחר, שאינו המצווה, בטלה.

לצוואה ישנם כללים צורניים ופורמאליים. אך אינם דורשים אישור בית משפט. כל אדם יכול לערוך צוואה. מתי שירצה, ולשנותה בכול עת שיחפוץ. לא יכול אדם לכרות חוזה שכולל הוראות הקשורות לצוואתו. או לצוואה של מאן דה הוא. כמו כן, החוק קובע כי לא ניתן לעשות עסקאות עם המצווה.

החוק בישראל לא מתיר לערוך הסכמים בין שניים ביחס לגורל הירושה. לענייניו, החוק לא מאפשר ליצור הסכם עתידי בדבר ירושתו של אדם.

מה גובר, הסכם ממון או צוואה?

הסכם ממון וצוואה הם שני מסמכים משפטיים שונים. מעבר לדרישות הצורניות שלהן. הן שונות בהרכבן, בתוקפם, ובזכויות הניתנות מכוחן. זכותו של אדם לצוות וזכותו של אדם לחתום על הסכם הן זכויות משמעותיות. ומשום שלנושא משמעותי יכול להיות רק אחראי אחד. ככתוב "אֵין מַלְכוּת נוֹגַעַת בַּחֲבֵרְתָּהּ אֲפִלּוּ כִּמְלוֹא נִימָה." (ברכות, מח, ב). חשוב להבין שעל זכויות אלה להתקיים זו לצד זו, ולא יכולות לסתור האחת את השנייה.

ומשום שכך, על השאלה, מה גובר, הסכם ממון או צוואה, התשובה ברורה. מקרה בו קיימת סתירה בין הוראה כזו או אחרת בהסכם ממון לבין סעיף בצוואה, תגבר הצוואה. אך הפסיקה משתנה מעת לעת, ותקדימים יש למכביר. על מנת לא להיקלע למצב שבו רצונכם לא ימומש בבוא העת. יש לגבות את הסכם הממון בצוואה שהוראותיה תואמות לאלה הקיימות בהסכם הממון.

מה גובר? מהפסיקה של בית המשפט

הן המחוקק והן בית המשפט יוצרים הפרדה ברורה בין צוואות להסכמי ממון. הסכם ממון מתייחס לרכוש כל עוד בני הזוג בחיים. צוואה, ובאין צוואה, חוק הירושה, מתייחסים לרכוש במותו של אדם.

הלכת פלוני נ' אלמונית נדונה במספר ערכאות. בתחילה קבע בית המשפט לענייני משפחה, כי אין להתייחס להסכם ממון. שגורע מזכויותיה של אלמונית לרשת את בן זוגה. וקבע כי יש לחלק את הרכוש בהתאם לסעיף 8 לחוק הירושה. ההחלטה התבססה על כך שההסכם לא נערך בפני בית המשפט. ועל כן אין לו תוקף חוקי כלל.

אך הסיפור לא הסתיים שם. הערעור שהגיש פלוני נדחה אף הוא. בפסק הדין פרשה כב' השופטת צפת את משנתה. לפיה כלל לא קיימת סתירה בין הוראות החוק. וכך כתבה:

"חוק יחסי ממון שולט על מרחב חלוקת הנכסים בין בני זוג, לעת פקיעת החיים המשותפים. ומכח החיים המשותפים ואילו חוק הירושה שולט על מרחב חלוקת הנכסים. שנותרו בעיזבון המנוח לאחר החלוקה עקב החיים המשותפים. פרשנות זו יוצרת הרמוניה חקיקתית המיישבת בין שני החוקים. והתאמתם והיא עדיפה על זו הגורסת. כי האחד גובר על השני על אף הסתירה בניהם."

בהמשך גם בית המשפט העליון נדרש לנושא ב-בע"מ 7468/11 פלוני נ' אלמונית. כב' השופט הנדל דחה את הערעור והוסיף כי לדידו: "יש לשמור על ההבדלים בין חוק יחסי ממון לבין חוק הירושה. כאמור, הסכם בגדרו של הראשון משקף את חופש החוזים של בני זוג. ואילו האחרון מתמקד באוטונומיה של היחיד ‑ הוא לבדו ללא שותפים."

הסכם ממון כצוואה

בני זוג המעוניינים לשמר את הזכויות הרכושיות שלהם. הן בחייהם והן במותם, נדרשים איפוא לערוך גם הסכם ממון. וגם צוואה או צוואה הדדית. הוראות סעיפי הסכם הממון יהיו תקפים כצוואה רק אם ייכתבו כצוואה.

מומלץ לפנות לעורך דין אשר לו הניסיון לנסח. הן את הסכם הממון והן את הצוואה כך שבבוא היום. לא יהיו סכסוכים בין היורשים. המקרים השכיחים ביותר שבני זוג עורכים הסכם ממון כאשר. הם נמצאים במערכת זוגית שניה כאשר, כל צד מביא לזוגיות. נכסים שצברו במהלך השנים. מאידך גם אם ערכתם הסכם ממון לפני חתונתכם, יש לערוך צוואה.

לנו המומחיות והניסיון להבטיח כי צוואתכם האחרונה תתממש בדיוק לפי רצונכם.

ירון בן שי

לא מצאתם תשובה? אל תהססו, שלחו לנו את שאלתכם. עורך דין ירון בן-שי ישמח לענות בהקדם האפשרי.

לפניות השאירו פרטים:
עוד באותו העניין
דילוג לתוכן