ירון בן-שי, משרד עורכי דין

הסכם ממון

הסכם הממון מהווה אמצעי משפטי. המקנה לבני הזוג את האפשרות להתנות על הדין אשר קובע את אופי חלוקת הרכוש במקרה של גירושין,. ולקבוע בעצמם את התוצאות במקרה כזה. 

הסכמי ממון

הסכמי ממון הפכו בשנים האחרונות לאמצעי פופולארי במיוחד. זוגות רבים משתמשים בו על מנת להסדיר את המצב הרכושי ביניהם. עליית גיל הנישואין ועליית שיעור בני הזוג הנישאים. בשנית, הביאו לכך שפעמים רבות בני הזוג מגיעים לקשר הזוגי כבר עם מסה משמעותית של נכסים. ולכן הם מעוניינים לייצר הסכם שתכליתו ודאות ואמון הדדי בין בני הזוג, הסכם שתפור למידותיהם.

מומלץ לגבות את הסכם הממון בצוואה הדדית. שכן בעוד שהסכם הממון דן בהסדרים הכלכליים של בני הזוג בעודם בחיים. צוואה הדדית מסדירה את ההיבטים הללו לאחר מותם.

ההסדר המרכזי הנוגע להסכמי ממון מצוי בפרק א' לחוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג. הוראות שני הסעיפים הראשונים בחוק מגדירות כיצד יש לערוך את ההסכם, לאמת ולאשר אותו. בהעדר הסכם, יחולו יתר הוראות חוק יחסי ממון בין בני זוג. אשר קובעות את אופני חלוקת הרכוש במקרה שבו הקשר הזוגי מסתיים – בגירושין או במות אחד מבני הזוג.

אין הבדל בין הסכם ממון של בני זוג מאותו המין לבין הסכם ממון של כל זוג אחר.

הסכם ממון לפני נישואין

זוגות רבים בוחרים לערוך את ההסכם לפני הנישואין, כדי להסדיר מראש את מערכת היחסים הכללית ביניהם. לפי סעיף 2 (ג) לחוק יחסי ממון, ניתן לאשר הסכם ממון לפני נישואין אצל רשם הנישואין, ולכן. הם לא דורשים אישור בית משפט. הסכמי ממון לפני הנישואין מסדירים הן את הרכוש שבני הזוג מגיעים איתו לנישואין. – חשבונות בנק שצברו או נכסים שהספיקו לקנות,. והן את הנכסים והכספים שבני הזוג ייצברו במהלך הנישואין.

עריכת הסכמי ממון לאחר הנישואים

הפופולאריות שקיבלו הסכמי ממון לאורך השנים מביאה זוגות רבים להחליט לערוך הסכם ממון לאחר הנישואין. סעיף 2 (א) לחוק יחסי ממון קובע כי אישור של הסכם ממון לאחר הנישואיןייעשה על ידי בית המשפט או בית הדין, אשר יאמת אותו ויעניק לו תוקף של פסק דין. סעיף 2 (ב) לחוק מגדיר כי בית המשפט או בית הדין יאשרו את ההסכם. רק לאחר שיוודאו שבני הזוג הבינו את ההסכם ואת תוצאותיו המשפטיות. לרוב הסכמים מסוג זה נערכים על ידי זוגות המגיעים לברית הנישואין בפרק ב' של חייהם, אשר. מביאים עימם רכוש לקשר הזוגי.

הסכם ממון בין ידועים בציבור

בני זוג אשר עונים להגדרות החוק כידועים בציבור יכולים לערוך ביניהם הסכם ממון, ממש כמו זוג נשוי. יתרה מכם, במקרים בהם בני הזוג הם ידועים בציבור, יש חשיבות יתרה לקביעת הסכם ממון בין השניים. זאת, מפני שבמצב כזה, הוודאות הכלכלית בין בני הזוג היא פחותה. ככלל, הסדר איזון משאבים הקבוע בחוק יחסי ממון יחול על זוג נשוי בלבד. (בין אם נישא בנישואין אזרחיים בחו"ל ובין אם נישא בארץ). לעומת זאת, על ידועים בציבור תחול הלכת השיתוף, אשר בוחנת את כוונת השיתוף בין בני הזוג. שלא כמו אצל זוג נשוי, במקרה של ידועים בציבור, בית. המשפט עשוי לגרוס כי בהעדר הסכם ממון בין בני הזוג הידועים בציבור, שבחרו. לא להתחתן, לא הייתה כוונה לשיתוף בנכסים. לכן, לבני זוג ידועים בציבור כדאי במיוחד לערוך הסכם ממון.

ב- רע"א 6854/00- היועץ המשפטי לממשלה נ' זמר. נקבע בבית המשפט העליון כי בית המשפט לענייני משפחה מוסמך לאשר הסכמי ממון בין בני זוג, כחוזים. משפטיים המסדירים שותפות רכושית בין בני הזוג. יודגש כי אין חובה על עורכי הסכם הממון כידועים בציבור לאשר את ההסכם בבית המשפט.

ירון בן שי

מוזמנים לדבר

לפניות השאירו פרטים:
או התקשרו

אישור הסכמי ממון

על מנת לתת תוקף מחייב להסכם הממון, יש לאשר אותו באמצעות גורם רשמי חיצוני. אישור זה מהווה חריג לאפשרות העצמאית של שני אנשים בגירים לערוך ביניהם חוזה, ללא. התערבות המדינה, אשר קובע יחסים כלכליים ביניהם. הכלל המרכזי הוא שיש לאשר הסכם ממון בערכאה שיפוטית – בית הדין או בית המשפט. החריג לכלל הוא במקרים בהם בני הזוג טרם נישאו, אך מתכננים להינשא. במקרה כזה ניתן לאשר את הסכם הממון אצל רושם הנישואין, ללא הסתייעות בבית משפט. הערכאה השיפוטית תוודא כי בני הזוג מעוניינים להיקשר בהסכם ומבינים את המשמעויות והנגזרות הכלכליות שלו.

בפסק דין ע"א 4/80 מונק נגד מונק, פ"ד לו (3) 421, 430-431. ביקש השופט שמגר להסביר את התכלית של החובה לאשר את הסכם הממון בבית המשפט. וקבע כי "בגלל היחסים המיוחדים, העדינים והמורכבים, הקיימים בין בעל ואישה, קבע המחוקק, כי. אין תוקף להסכם ממון ביניהם. אלא אם כן משתכנעת ערכאה שיפוטית, שההסכם נעשה מתוך רצון חופשי, ללא לחץ. וששני הצדדים הבינו בדיוק במה המדובר ומהן התוצאות האפשריות של חתימתם על אותו הסכם."

שיתוף בדירת המגורים

הנכס המרכזי העומד לבני זוג רבים המצויים בהליך של גירושין הוא דירת המגורים. לפי הפסיקה גם אם בין בני הזוג אין הסכם ממון, וגם. אם הדירה נרכשה על ידי אחד מבני הזוג לפני הנישואין או התקבלה בירושה או במתנה. עדיין פעמים רבות, מכוח כוונת השיתוף של הצדדים, יחלקו בני הזוג בדירת המגורים. זאת על בסיס ההנחה שניהול חיי המשפחה והחיים המשותפים בבית, כמו. גם המאמץ המשותף שהשקיעו הצדדים בבית, מעידה על כוונת שיתוף בו והסתמכות של הצדדים זה על זה. ללא הסכם ממון, במצב מעיין זה, דירת המגורים תחולק על פי חוק בעת פרידה.

הסכם הפרדה רכושית

זהו הסכם היוצר הפרדה רכושית מלאה בין בני זוג. כל צד ינהל את רכושו בנפרד ואת הכספים בחשבונות נפרדים וקיימת אפשרות לקבוע בהסכם שמתנות או ירושות עתידיות יהיו בבעלותו של מקבל הרכוש. אולם, כל מה שבני הזוג יצברו במשותף במהלך הנישואין יהיה רכוש משותף.

יש לשים לב להתנהלות המשותפת בכל מה שקשור להסכם שנחתם. יש להתנהג על פיו ולא לבצע עירוב נכסים באורך חייהם. רוצה לומר שבמקרה והסכם הפרדה רכושית יגיע לפתחו של בית המשפט. והשופט ישתכנע כי באופן התנהלותם של בני הזוג הם לא שמרו על נכסיהם בהפרדה מוחלטת, תעמוד. האפשרות בפני בית המשפט לא לקיים את ההסכם ככתבו וכלשונו.

הסכם ממון מדורג

בני זוג יכולים לערוך הסכם ממון מדורג בהתקיים מספר תנאים ובהסכמה מראש. בסיסו של ההסכם הוא כזה שככל שהמערכת הזוגית שלהם תתקדם בשנים כך תתקיים חלוקה מחודשת בין בני הזוג.

דוגמא לסעיף מדורג: ביום חתימת ההסכם לאישה דירה בשווי X שקלים. אותה רכשה טרם הנישואים, והיא בבעלותה ב-100%. לאחר חמש שנות נישואין, מעניקה האישה לבעל זכות של 20% משווי ערך הדירה במקרה של פירוק שיתוף. לאחר עשר שנות נישואין, יהיה זכאי הבעל ל-40% משווי הדירה.
אפשרות נוספת להסכם מדורג יכול להתייחס לשינוי חלוקת הרכוש לאחר שלזוג נולדו ילדים.

עורך דין הסכם ממון

עריכת הסכם ממון היא נושא רגיש מאוד מבחינה אישית ומשפטית. הוא דורש הבנה מעמיקה של הניואנסים המשפטיים והתאמה לצרכים הפרטיים והספציפיים של כל זוג הזוג. על כן, מומלץ לערוך הסכם בליווי של עורך דין הסכם ממון. ולקבוע את הוראותיו באמצעות ליווי וייעוץ מקצועיים ומשפטיים. אנו קוראים לך לפנות אלינו, לייעוץ ולווי מקצועיים של עורך דין ירון בן-שי. אנו  נעמיד לרשותכם את כל הכלים על מנת לעבור את התהליך.

יובהר, כי אין במאמר זה, אשר ניתן כשירות וולונטרי לציבור. כדי לשמש או להיחשב כייעוץ משפטי ו/או המלצה משפטית ו/או חוות דעת משפטית. ו/או תחליף לייעוץ משפטי אצל עו"ד בעל ניסיון בתחום המשפטי הרלוונטי. ואין להסתמך על המידע בכל צורה שהיא. כל פעולה שתעשה על פי המידע המוצג במאמר זה הינה על אחריות הקורא בלבד.
דילוג לתוכן